Ψυκτικός Θάλαμος


CR

 

Λυόμενος ψυκτικός θάλαμος, αποτελούμενος από πανέλα με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικούς συνδέσμους.

Με ενισχυμένο ανοξείδωτο δάπεδο με ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες ικανοποιώντας το πρότυπο HACCP.