Βιτρίνες Κρεάτων


 

BGDC

 

Bιτρίνες προβολής κρεάτων με πρωτότυπη σχεδίαση, πλήρως ανοξείδωτες, σε διάφορες διαστάσεις.

Η μεγαλύτερες βιτρίνες αυτού του τύπου στην αγορά, με δυνατότητα προβολής ολόκληρων σφαγίων.

  

 

BGDC Mini

 

Επιτραπέζια βιτρίνα προβολής κρεάτων ,τυροκομικών ,αλλαντικών με πρωτότυπη σχεδίαση ,πλήρως ανοξείδωτη ,σε διάφορες διαστάσεις